Vernieuwde versies van de Verenigings Fokreglementen van de ECS

Op de website staan vernieuwde versies van de Verenigings Fokreglementen van de Engelse Cocker Spaniel. Voor de Sussex Spaniel is de regel met betrekking tot de verplichting van een PDP1 test voor één van beide ouderdieren toegevoegd (in een iets gewijzigde vorm, op initiatief van de Raad van Beheer). De overige wijzigingen zijn aangebracht op verzoek van de Raad van Beheer.