Medisch

Ogen

Oogonderzoek

Het beoordelingsresultaat van het oogonderzoek wordt vastgesteld op grond van een klinisch onderzoek door een dierenarts, die deel uitmaakt van het (Nederlandse) ECVO-panel.

ECVO staat voor het European College of Veterinary Ophthalmologists. De panelleden zijn gehouden aan afspraken rondom het onderzoek. Deze afspraken zijn vastgelegd in het ECVO- Scheme en de ECVO - Procedure Notes.

Cataract

Dit is een oogafwijking waarbij de lens troebel wordt. Bij alle oudere honden onstaat normaal een vertroebeling van de lens. De pupil lijkt dan niet meer zwart maar kleurt iets grijs. Met het ouder worden kleurt de pupil meer en meer grijs en het gezichtsvermogen gaat achteruit (ouderdomscataract). Er bestaat ook een vorm van cataract die aangeboren is en al in het nest herkenbaar kan zijn (overal tegenaan lopen).

De juiste diagnose kan enkel door een gespecialiseerde dierenarts gesteld worden. Honden waarmee gefokt wordt moeten vrij zijn van dit soort cataract.

Retina dysplasie

Met retina wordt het netvlies van het oog bedoeld en dysplasie betekent een abnormale vorming en groei van het weefsel. Bij retina dysplasie zien we een abnormaal gevormd netvies met loslatingen. De aandoening veroorzaakt blindheid.

Membrana Pupillaris Persistens (MPP)

Is één van de oogaandoeningen waar een hond, ongeacht het ras, standaard binnen het als ECVO- onderzoek op wordt onderzocht. 
Het onderzoek moet plaatsvinden voor het druppelen.

Het vaatstelseltje voor de lens (membrana pupillaris) behoort circa 4 weken na de geboorte ter zijn verdwenen. Indien er resten achterblijven dan heet dat persisteren. 
MPP is dus een aangeboren (congenitale) oogafwijking en blijft het verdere leven aanwezig; MPP kan dus ook op hoge leeftijd worden gezien.

De notitie van de bevindingen van het oogonderzoek op het formulier kan (per ras) verschillen. Dit omdat slecht bij een paar rassen bekend is dat MPP in de populatie frequent voorkomend en dus gesproken moet worden van een ernstig erfelijk probleem binnen dit ras.
Daarom wordt MPP bij die rassen vermeld als 'vrij/ niet vrij', terwijl bij alle overige hondenrassen daarom in het commentaar vak wordt genoteerd dat deze erfelijkheid 'onder studie is' . 
Overigens zal, als de vorm van MPP bij een hond als ernstig wordt gezien (bijvoorbeeld het gezichtsvermogend storend, pijn veroorzakend etc.), de afwijking wel vermeld worden bij de resultaten onder no. 1. als niet vrij met het type.

Het ECVO-panellid constateert wat zij vindt en laat eventuele fokmaatregelen over aan de desbetreffende rasvereniging. Als de grootte van de populatie het toelaat zijn de maatregelen in het algemeen strenger.

Het advies aan de verenigingen is tenminste deze honden te registreren. Daarom vindt u deze informatie terug in de rapportages die u periodiek van de afdeling GGW ontvangt, alsmede op de gele uitslag kopie, de zgn 'geeltjes'.

Als het aantal meldingen van MPP binnen een ras dat wordt onderzocht hoog is, is dit een belangrijke boodschap voor u als rasvereniging. U dient dit dan ook direct te melden aan het ECVO- panel. Dit kan ofwel direct aan een lid van de ECVO- panel of via de afdeling GGW. In overleg met de rasvereniging zal dan bepaald worden of deze afwijking bij dit ras voortaan als erfelijk moet worden beschouwd.

Progressieve retina atrofie (PRA)

Het netvlies (het lichtgevoelige vlies op de binnen- en achterwand van de oogbol) kent nog een ernstige aandoening die bekend is onder de naam PRA. Het woord progressief duidt aan dat de aandoening steeds erger zal worden en atrofie betekend teruggang, functievermindering. 
PRA is een aandoening van het netvlies waarbij dit in omvang afneemt of verschrompelt. Als eerste symptomen zien we gewoonlijk dat de hond in de schemering en in het donker minder goed gaat zien en overal tegenaan loops. Het gezichtsvermogen zal steeds meer afnemen en de hond wordt blind. Er zijn voor PRA geen behandelingsmethoden, noch methoden om het voortschrijdende effect van de aandoening tegen te gaan. De aandoening gaat niet met pijn gepaard. Het vervelende aan PRA is, dat de aandoening bij de geboorten noch niet aanwezig is, maar pas op latere leeftijd dat uiting komt. Met PRA - honden wordt niet gefokt. 
Dragers kunnen nu worden opgespoord d.m.v. DNA onderzoek. 
www.optigen.com

Entropion

www.oog-dierenarts.be/oogziekten/oogleden/entropion_hond.htm
www.whgdierenartsen.nl/html/docdb.asp?id=270

Ectropion

www.whgdierenartsen.nl/html/docdb.asp?id=270

Distichiasis

www.whgdierenartsen.nl/html/docdb.asp?id=202
www.oog-dierenarts.be/rassen/retrievers/Distichiasis.htm
sheltieinfo.freehostia.com/sheltie-info/oogafwijkingen/distichiasis.htm

Actieve sub-menu

Agenda

Agenda Activiteiten

Agenda Show

Agenda Wandeling

Nesten

Dekreuen

Herplaatst

Kleuren