Epilepsie

Inleiding: 
Epilepsie of 'vallende ziekte' is een aandoening van de kleine hersenen die ertoe leidt dat de patiënt tijdelijk de controle verliest over een deel van zijn lichaamsfuncties. 
Bekend zijn toevallen waarbij de dieren omvallen, spierkrampen krijgen, schuimbekken en urine of ontlasting laten lopen.

Oorzaken 
De oorzaak kan gelegen zijn in de hersencellen zelf, maar ook allerlei ziekten in het lichaam kunnen dit proces versterken of opwekken. Een uitgebreider onderzoek is dan nuttig om de oorzaak op te sporen en te behandelen. In de meeste gevallen zijn geen duidelijke oorzaken op te sporen. Er is sprake van een kortdurende, tijdelijke ontregeling van de hersenfunctie - we spreken van een primaire epilepsie.

Voorkomen 
Bij de hond zijn sommige rassen duidelijk gevoeliger maar het komt voor bij ieder ras. 
Primaire epilepsie zien we zelden bij honden jonger dan 8 maanden. De meeste gevallen zien we tussen het eerste en derde levensjaar ontstaan. Maar ook op latere leeftijd kan een eerste aanval optreden. 
Bij oudere dieren zijn meestal trauma en infectieziekten de oorzaak.

Diagnose 
Als dierenarts is het vaak moeilijk een diagnose te stellen omdat de aanvallen vaak te kort zijn. Het verhaal van de eigenaar is daarom van groot belang. 
Een bijkomend probleem is dat de aanvallen meestal in rust komen, dus tijdens de slaap en daarom vaak 's nachts. Het is dan dus vaak zo dat veel aanvallen niet zullen opvallen.

Behandeling 
De meeste aanvallen zijn kort en niet al te vaak, waardoor behandeling vaak niet nodig blijkt. 
Wanneer de aanvallen vaak komen, bijv. eens per week en/of lang duren en/of heftig zijn is bet beter een behandeling in te stellen. 
Bij de dierenarts kunt u alle informatie krijgen over de verschillende mogelijkheden van behandeling.

Erfelijkheid 
Primaire epilepsie is een aangeboren en daarom meestal een erfelijke aandoening. Het is verstandig niet met deze dieren te fokken.

Samenvatting 
Wanneer uw huisdier toevallen heeft kan dit epilepsie zijn. De dierenarts kan samen met u na onderzoek van de hond bepalen of dit inderdaad het geval is. 
Dieren met epilepsie kunnen heel oud worden, tijdens de aanvallen lijden ze geen pijn. 
Met de juiste medicatie kunnen de aanvallen voorkomen worden en hebben ze een goed en plezierig leven.

www.epilepsiebijhonden.nl

Actieve sub-menu

Agenda

Agenda Activiteiten

Agenda Show

Agenda Wandeling

Nesten

Dekreuen

Herplaatst

Kleuren